Ohlášky

sv. smíření (zpověď) je vždy možná půl hodiny před Mši Svatou.
ve čtvrtek je ve Vápenné adorace „Eucharistické Hodiny“ od 17:00 hod.
na začátku měsíce navštívím nemocné s Eucharistií.
na první pátek v měsíci bude po Mši Sv. pobožnost k Nejs. Srdci Ježíšovu.

Květen

Červen

  • ve Vápenné je 11.6. pouť k sv. Filipu – jáhnu, odpoledne v 16:00 se setkáme ve vápencovém lomě nad vlakovým nádražím k opékání špekáčků.
  • v neděli 18.6. je v 10:00 Mše Sv. ze slavnosti Těla a Krve Páně v Jeseníku, poté je Eucharistický průvod městem. Chceme tuto slavnost prožít společně, z tohoto důvodu Mše Sv. v Lipové- L., Žulové a Vápenné nejsou.

Červenec

  • od 2.7. do 8.7. bude ve Vápenné probíhat letní dobrovolnická brigáda SummerJob.
  • od pondělí 9:00 je ve Vápenné nepřetržitá adorace až do soboty večera.
  • ve středu od 13:00 bude modlitba křížové cesty na Boží Horu v Žulové a ve 14:00 Mše Sv. ze slavnosti věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Boží Hoře.
  • v pátek od 21:00 – 23:00 bude ve Vápenné adorační modlitba vedená účastníky Summer Job s možností svátosti smíření u přítomných kněží.

Kostel Vápenná

Kostel Vápenná