Ohlášky - již proběhlé

Leden

Březen

 • v chladném období, je ve Vápenné mše sv. sloužena v kapli na faře.
 • v pátek 17.3. se budeme ve Vápenné modlit za AKS, budeme na bohoslovce myslet i v sobotu.
 • v neděli 19.3. bude v Žulové pouť k sv. Josefu v 9:00.
 • v pátek 24.3. a sobotu 25.3. se s papežem spojíme v modlitbě 24. hodin pro Pána. V pátek bude adorace od 7:00 do 20:00 a v sobotu od 7:00 do 18:00 přerušena bude při slavení Mše Sv.
 • od pátku 31.3 večer do neděle 2.4. bude v Jeseníku diecézní setkání mládeže s o. biskupem

Duben

 • na Květnou neděli bude žehnání zelených ratolestí a pašije.
 • na Zelený čtvrtek bude ustanovení Eucharistie a modlitba v Getsemanské zahradě.
 • na Velký pátek bude ve Vápenné křížová cesta od 14:00.
 • na Velký pátek budou pašije, uctívání kříže a modlitba u Božího hrobu.
 • na Vigilii vzkříšení bude liturgie světla a obnova křestních závazků.
 • POŘAD BOHOSLUŽEB SVATÉHO TÝDNE A VELIKONOC
Lipová Lázně07:30neděle09.04.Květná neděle
Žulová09:30neděle09.04.Květná neděle
Vápenná10:30neděle09.04.Květná neděle
Vápenná18:00středa12.04.Středa svatého týdne
Vápenná18:00čtvrtek13.04.Zelený čtvrtek
Vápenná15:00pátek14.04.Bohoslužba Velkého pátku
Vápenná19:30sobota15.04.Vigilie vzkříšení
Lipová Lázně07:30neděle16.04.Boží hod velikonoční
Žulová09:00neděle16.04.Boží hod velikonoční
Vápenná10:30neděle16.04.Boží hod velikonoční
Vápenná07:00pondělí17.04.Velikonoční pondělí

Kostel Vápenná

Kostel Vápenná