Ohlášky

sv. smíření (zpověď) je vždy možná půl hodiny před Mši Svatou.
ve čtvrtek je ve Vápenné adorace „Eucharistické Hodiny“ od 17:00 hod.
na začátku měsíce navštívím nemocné s Eucharistií.
na první pátek v měsíci bude po Mši Sv. pobožnost k Nejs. Srdci Ježíšovu.

Květen

Červen

  • v neděli 3. června bude společná Mše Svatá v Jeseníku v 9:00 ze Slavnosti Těla a Krve Páně a po obřadech je Eucharistický průvod městem.

Červenec

  • od 1.7. do 8.7. probíhá v našich farnostech dobrovolnická aktivita pomoci občanům SummerJob.
  • v pondělí v Žulové je večer po kult. programu modlitba v kostele.
  • ve čtvrtek je modlitba + cesty na Boží Horu z Žulové ve 13:00.
  • k adoraci otevřen kostel po celý týden od neděle do 12:00 další neděle po 24 hodin denně.
  • v pátek bude ve Vápenné večerní modlitba od 19:30 s možností zpovědi či rozhovoru u hostujících kněží.

Říjen

  • v případě pohřbu a udílení svátosti umírajícímu se v tomto týdnu obracejte na řkf. Lipová-L.: P. Mgr. Waldemar Wozniak OT tel.: 776 224 881.

Kostel Vápenná

Kostel Vápenná