Ohlášky

sv. smíření (zpověď) je vždy možná půl hodiny před Mši Svatou.
ve čtvrtek je ve Vápenné adorace „Eucharistické Hodiny“ od 17:00 hod.
na začátku měsíce navštívím nemocné s Eucharistií.
na první pátek v měsíci bude po Mši Sv. pobožnost k Nejs. Srdci Ježíšovu.

Květen

Červen

  • v neděli 3. června bude společná Mše Svatá v Jeseníku v 9:00 ze Slavnosti Těla a Krve Páně a po obřadech je Eucharistický průvod městem.

Kostel Vápenná

Kostel Vápenná