Ohlášky - již proběhlé

Srpen

 • Sobota 15.8. 15:00 v Nyznerově pouť k P. M. Nanebevzaté
 • ve všední dny po Mši Sv. bude pobožnost k Nejsv. Srdci Ježíšovu.
 • v pátek 7.8. navšteva nemocných s Eucharistií.
 • v sobotu 29.8. ve Vápenné bude Mše Sv. V 9:00 při slavnostech obce.

Září

 • v úterý 1.9. je den modliteb za péči o stvoření vyhlášen papežem Františkem.
 • v pátek 4.9. navštívím nemocné s Eucharistií.
 • od září je možnost výuky náboženství, pokud bude skupina dětí přihlášená, přihlášky odevzdejte do neděle 6.9.
 • v sobotu 12.9. se bude konat pouť na Boží Horu k Panně Marii Bolestné, začneme ve 14:00 křížovou cestou a v 15:00 poutní Mši Svatou.
 • ve všední dny po Mši Sv. bude pobožnost k Nejsv. Srdci Ježíšovu.
 • v pátek po Mši Sv. ve Vápenné jste zváni na faru k setkání nad katechismem (hovory o víře) pro dospělé.
 • v pondělí 28.9. na slavnost sv. Václava bude Mše Sv. ve Vápenné v 8:00 a potom jsme zváni na poutní slavnost do Lipové-L.

Říjen

 • v pátek 2.10. navšteva nemocných s Eucharistií.
 • ve všední dny po Mši Sv. bude pobožnost k Nejsv. Srdci Ježíšovu.
 • v pátek po Mši Sv. ve Vápenné jste zváni na faru k setkání nad katechismem
  (hovory o víře) pro dospělé.
 • kdo chce přijmout sv. pomazání nemocných má se usmířit s Bohem ve sv. smíření (zpověď), taktéž je usmíření nutné k vyprošení odpuštění zemřelým.

Listopad

 • kdo chce přijmout sv. pomazání nemocných má se usmířit s Bohem ve sv. smíření (zpověď), taktéž je usmíření nutné k vyprošení odpuštění zemřelým.
 • v Žulové ve čtvrtek 5.11. při Mši Sv. udělím sv. pomazání nemocných.
 • ve Vápenné v pátek 6.11. při Mši Sv. udělím sv. pomazání nemocných.
 • v Nýznerově v sobotu 7.11. při Mši Sv. udělím sv. pomazání nemocných.
 • na 1. pátek v měsíci navštívím nemocné s Eucharistií a udělím sv. pomazání nemocných.
 • od 1.- 8.11. je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé.
 • v sobotu 21.11. ve Vápenné v 17:00 se koná koncert CANTABILE
 • v pátek po Mši Sv. ve Vápenné jste zváni na faru k setkání nad katechismem
  (hovory o víře) pro dospělé.
 • první neděli advetní vstupujeme do nového cirkévního roku, roku milosrdenství.
 • v neděli si můžete donést advetní věnce k požehnání.

Prosinec

 • ve všední dny po Mši Svaté, bude pobožnost k Nejs. Srdci Ježíšovu.
 • ve středu 9.12. od 15:00 bude možnost adorace Eucharistické hodiny.
 • na první pátek navštívím nemocné s Eucharistií.
 • v sobotu 5.12. od 10:00 jste zváni na poutní slavnost sv.Mikuláše v Mikulovicích
 • v neděli 6.12. od 15:00 jste zváni do kostela ve Vápenné na koncert Karla Ditterse pod vedením Anny Beťákové.
 • Žulové jste zváni na vystoupení dětí jíž ve 20:15 před Půlnoční Mši Svatou.
 • na Štědrý večer budou Mše Svaté: Žulová v 21:00 a Vápenná v 23:00.
 • na Slavnost Narození Páně, budou Mše Svaté: Vápenná v 8:00 a Žulová v 9:30.
 • na Svátek sv. Štěpána bude Mše Svatá ve Vápenné v 8:00.
 • ve středu od 15:00 bude možnost adorace Eucharistické hodiny.

Kostel Vápenná

Kostel Vápenná