Ohlášky - již proběhlé

Leden

 • na Nový rok o Slavnosti Matky Boží, Panny Marie budou Mše Svaté: Vápenná v 8:00
  a Žulová v 9:30.
 • Slavnost Matky Boží Panný Marie je závazná jako neděle.
 • ve středu je Slavnost Zjevení Páně, lidově Tří Králů, může se žehnat křída, kadidlo a zlaté předměty.
 • v pátek 8.1. navštívím nemocné s Eucharistií.
 • v neděli je Svátek Křtu Páně, od pondělí 11.1. začíná liturgické mezidobí, proto se sklízí vánoční výzdoba, betlém může zůstat do Hromnic 2.2.
 • v pátek po Mši Sv. bude další setkání nad Katechismem.

Únor

 • v úterý 2.2. v 16:00 bude Mše Sv. v Žulové se svěcením svící „Hromniček“.
 • ve středu se bude udělovat Svatoblažejské požehnání.
 • ve čtvrtek a pátek bude po Mši Sv. pobožnost k Nejsv. Srdci Ježíšovu.
 • v 1. pátek navštívím nemocné s Eucharistií.
 • ve čtvrtek 11.2. se spojíme duchovně s Lurdy a bude žehnání nemocným.
 • v postní době se klade důraz na kajícnost a skutky milosrdenství v modlitbě, postu a almužně.
 • v pátek bude na faře další setkání nad Katechismem.
 • v neděli 21.2. je sbírka věnovaná na Haléř sv. Petra.
 • ve čtvrtek a pátek před Mši Sv. je modlitba Křížové cesty.
 • v pátek bude na faře další setkání nad Katechismem.

Březen

 • ve čtvrtek 3.3. navštívím nemocné s Eucharistií.
 • v pátek 4.3. od 8:00 do 20:00 a v sobotu od 8:00 do 18:00 bude ve Vápenné 24. hodinová adorace pro Pána vyhlášená papežem Františkem.
 • v postní době se klade důraz na kajícnost a skutky milosrdenství v modlitbě, postu a almužně.
 • v pátek 4.3. a 11.3. nebude na faře vyjímečně setkání nad Katechismem.
 • ve středu 9.3. od 17:00 bude na faře ve Vápenné setkání ekonomickych rad farností.
 • ve čtvrtek a pátek před Mši Sv. je modlitba Křížové cesty.
 • v pátek bude na faře další setkání nad Katechismem.
 • v sobotu 19.3. bude v 10:00 poutní Mše Sv. k sv. Josefu v Žulové.
 • v neděli bude žehnání zelených ratolestí („kočiček“).
 • ve středu 23.3. od 15:00 bude ve Vápenné adorace.
 • na Květnou neděli bude žehnání zelených ratolestí a pašije.
 • na Zelený čtvrtek bude ustanovení Eucharistie a modlitba v Getsemanské zahradě.
 • na Velký pátek budou pašije, uctívání kříže a modlitba u Božího hrobu.
 • na Vigilii vzkříšení bude liturgie světla a obnova křestních závazků.
 •   POŘAD BOHOSLUŽEB SVATÉHO TÝDNE A VELIKONOC
Vápenná08:00neděle20.03.Květná neděle.
Žulová09:30neděle20.03.Květná neděle.
Vápenná16:00středa23.03.Středa svatého týdne
Žulová16:00čtvrtek24.03.Zelený čtvrtek
Vápenná15:00pátek25.03.Bohoslužba Velkého pátku
Vápenná19:00sobota26.03.Vigilie vzkříšení
Vápenná08:00neděle27.03.Boží hod velikonoční
Žulová09:30neděle27.03.Boží hod velikonoční
Vápenná07:00pondělí28.03.Velikonoční pondělí

Duben

 • ve čtvrtek a pátek po Mši Sv. bude pobožnost k Nejsv. Srdci Ježíšovu.
 • na 1. pátek v měsíci navštívím nemocné s Eucharistií.
 • v pátek po Mši Sv. bude na faře další setkání nad Katechismem.

Květen

 • na 1. pátek v měsíci navštívím nemocné s Eucharistií.
 • v sobotu 7.5. ve 14:00 jste zváni na pouť rodin na Mariahilf.
 • v pátek po Mši Sv. bude na faře další setkání nad Katechismem.
 • v měsíci květnu se ve středu a čtvrtek po Mši Sv. budou konat Májové pobožnosti.
 • v pátek bude další setkání nad katechismem.
 • ve Vápenné nebude 29.5. Mše Sv., protože bude společné slavení Slavnosti Těla a Krve Páně s Euch. průvodem v Jeseníku v 10:00.
 • ve čtvrtek 26.5. v 18:00 bude v Žulové Slavnost Těla a Krve Páně s Euch. průvodem kolem kostela.

Červen

 • v sobotu 4.6. bude pouť děkanátu Jeseník.
 • v neděli 5.6. bude ve Vápenné v 9:30 pouť sv. Filipa – jáhna.
 • na 1. pátek v měsíci navštívím nemocné s Eucharistií a po Mši Sv. bude pobožnost k Nejsv. Srdci Ježíšovu.
 • od neděle 5.6. zastupuji v České Vsi a Jeseníku.
 • v pátek 10.6. proběhne ve Vápenné „Noc kostelů“ od 19:00 – do 21:00.
 • v případě pohřbu a udílení svátosti umírajícímu se v tomto týdnu obracejte na děkanství: M. Grabarczyková: 731 625 695.
 • na 1. pátek navštívím nemocné s Eucharistií.
 • v pátek bude po Mši Sv. pobožnost k Nejsv. Srdci Ježíšovu.

Červenec

 • 1.7. do 8.7. bude ve Vápenné probíhat letní dobrovolnická brigáda SummerJob. KULTURNÍ PROGRAM AKCE , DUCHOVNÍ PROGRAM AKCE
 • v úterý 5.7. bude Mše Sv. na Boží Hoře ve 14:00, předtím od 13. hodiny křížová cesta.
 • do pátku je nepřetržitá adorace.
 • v případě pohřbu a udílení svátosti umírajícímu se v tomto týdnu obracejte
  na děkanství: M. Grabarczyková: 731 625 695.

Srpen

 • v případě pohřbu a udílení svátosti umírajícímu se v tomto týdnu obracejte
  na děkanství: M. Grabarczyková: 731 625 695.

Září

 • v týdnu prvního pátku v měsíci bude po Mši Sv. pobožnost k Nejs. Srdci Ježíšovu.
 • na první pátek v měsíci navštívím nemocné s Eucharistií.
 • v sobotu 10.9.2016 se bude v Žulové na Boží Hoře od 14:00 konat Mše Sv. Panny Marie Bolestné, zájemci mohou vykonat pobožnost křížové cesty od 13. hodiny.
 • 28. září bude pouť k sv. Václavovi v Lipové v 9:30, večerní mše už nebude.

Říjen

Listopad

 • na hřbitovech bude ve všech farnostech pobožnost za zemřelé.

Prosinec

 • Pořad Bohoslužeb o svátcích
Lipová-L20:00sobota24.12.
Žulová22:00sobota24.12.
Vápenná24:00sobota24.12.
Lipová-L07:30neděle25.12.
Žulová10:00neděle25.12.
Vápenná08:00pondělí26.12.
Vápenná16:00středa28.12.
Vápenná16:00čtvrtek29.12.
Vápenná16:00pátek30.12.
Vápenná16:00sobota31.12.
Lipová-L07:30neděle01.01.
Žulová10:00neděle01.01.

Kostel Vápenná

Kostel Vápenná