Římskokatolická farnost Vápenná

Římskokatolická farnost Žulová

Římskokatolická farnost Lipová Lázně

V Dolní Lipové byl již nejpozději roku 1638 kostelík sv. Kateřiny. V letech 1787–1788 však byl postaven nový klasicistní kostel se (pro Slezsko velmi netypickým) zasvěcením sv. Václavu. Jeho stavba se připisuje podnětu císaře Josefa II. , který tudy projížděl roku 1779 a zasazoval se o rozvoj této pohraniční oblasti. Současně byla u kostela zřízena rovněž římskokatolická fara (1785) a škola (1786).

Lipová Lázně

Od první zmínky patřila ves Vratislavskému Biskupství, nejpozději od roku 1420 v rámci frývaldovského panství. Z obce nejsou zaznamenány potíže s rekatolizací ani škody za třicetileté války. Tato typická lánová kolonizační ves byla od počátku zemědělským zázemím Jeseníku a s Českou Vsí byla největší vsí frývaldovského panství. Od 16. století nabývají významu těžba a zpracování dřeva – Dolní Lipová byla mimo jiné proslulá svými řezbáři, pastevectvím, vesnickými řemesly, těžbou a zpracováním mramoru, dolováním a pálením vápna. V současnosti je obec Lipová Lázně významným turistickým centrem s více než 100 penziony, hotely, chatami a jinými ubytovacími zařízeními.

Žulová
Lipová-Lázně.cz
Lipová Lázně