Římskokatolická farnost Vápenná

Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa - jáhna, Vápenná patří pod děkanství Jeseník. Kostel byl vystavěn v 2. polovině 18. století na počest patrona chrámu, biskupa Filipa Schaffgotsche, farní budova byla vystavěna v letech 1780-1781. Po požáru byla fara znovu vystavěna po roce 1907.

Vápenná

Obec Vápenná se nachází v okrese Jeseník, kraj Olomoucký. Žije zde přes 1 tisíc obyvatel. Obec sousedí na severu s obcí Černá Voda a s městem Žulová, na západě s obcí Skorošice, na jihu s obcí Lipová-lázně a na východě s obcemi Česká Ves a Stará Červená Voda. Od okresního města Jeseník je vzdálena 10 km a od krajského města Olomouc 78 km.

Vápenná
Vápenná.cz

Římskokatolická farnost Žulová


Vápenná