Římskokatolická farnost Vápenná

Římskokatolická farnost Žulová

Kostel sv. Josefa se nachází na severovýchod od středu města Žulová, na poměrně výrazném ostrohu nad soutokem Stříbrného potoka a říčky Vidnávka, na jižním straně přerušeném vysekaným příkopem překlenutým kamenným mostem z roku 1846, který zajišuje přístup do areálu kostela. Kostel vznikl na místě gotického hradu Frýdberk, jehož zachovaná bergfritová věž byla využita jako kostelní věž s drobnou nástavbou zvonice. K věži, která je dominantním prvkem chrámu, byl v letech 1809–1810 přistavěna jednolodní budova vlastního kostela v jednoduchém klasicistním stylu.

Žulová

Žulová je město mezi Vápennou a Skorošicemi. Nachází se zde farní kostel sv.Josefa. Pod Žulovou spadá také tzv.Boží Hora s kostelem zasvěceným Panně Marii.

Žulová
Žulová.cz


Vápenná